Privacy statement


Privacy Statement

BOARDX bvba hecht heel veel belang aan uw privacy en gaat u niet te veel lastigvallen. Uw klantgegevens worden enkel gebruikt om uw bestelling te kunnen verwerken, voltooien en u, indien nodig, te informeren. Wij zullen uw gegevens enkel in bewaring houden zolang dat vereist wordt door de wetgeving of zolang het relevant is voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.

Indien u vragen of opmerkingen heeft, gelieve dan contact met ons op te nemen op het volgende e-mailadres: info@boardx.be of ons telefonisch te bereiken op het nummer +32 (0) 16 41 39 36. Dit telefoonnummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09u30 en 16u30.

Wet op de Privacy

We gebruiken of wenden uw persoonlijke gegevens enkel aan conform de Wet op de Verwerking van Persoonsgegevens van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze geeft u ook het wettelijk recht op inzage, verbetering, eventuele aanpassing of verwijdering van uw persoonsgegevens, vermits deze correct zijn en geen identiteitsfraude met zich meedragen. Uw gegevens worden nooit doorgegeven aan derden, noch voor informatieve, noch voor publiciteitsdoeleinden.

Google Analytics

De bezoeken op deze website worden getraceerd door Google Analytics, de service van Google die ons toelaat om onze website te analyseren. Hierbij worden cookies gebruikt om de website te analyseren en te optimaliseren. Volgende informatie over uw gebruik wordt doorgegeven: IP-adres, benadering van de plaats van bezoek, uur en dag van bezoek, welke pagina’s er worden bezocht, tijd op de pagina en dergelijke. Deze informatie wordt doorgegeven aan Google en opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google of wij beschikken. Google gebruikt deze informatie enkel om een beeld te kunnen vormen van hoe u de website gebruikt.

Indien u dit niet wil, kan u het gebruik van cookies weigeren in de instellingen van uw browser. Let er dan wel op dat u niet alle mogelijkheden van de website van BOARDX kan benutten.

Door de website van BOARDX en diens webshop te bezoeken, gaat u akkoord met deze datacollectie voor analyse- en optimalisatiedoeleinden zoals die hierboven beschreven worden.

Gebruik van Cookies

Om de website van BOARDX constant te kunnen optimaliseren voor onze gebruikers, verzamelen we anonieme gegevens van niet-persoonlijke aard (IP-adres of soort browser, besturingsprogramma of domeinnaam van de website waarlangs u BOARDX bent terechtgekomen, of waarlangs je die verlaat) zoals hierboven beschreven in Google Analytics.

Auteursrecht

Deze Privacy Disclaimer alsook elke vorm van informatie op de website zijn het intellectuele eigendom van BOARDX bvba en vallen onder het auteursrecht. Het is niet toegelaten om goederen, productfoto’s en/of tekst vanop de website te gebruiken voor commerciële doeleinden, tenzij hiervoor toestemming is gegeven. Elke inbreuk hierop kan aanleiding geven tot juridische stappen.