Algemene voorwaarden


 1. Identiteit van de ondernemer

BOARDX bvba

Blijde Inkomststraat 103

3000 Leuven

België+32 (0) 16 41 39 36

info@boardx.be

BE 0886.624.936

 1. Geldigheid

Deze pagina bevat de algemene voorwaarden (verder benoemd als “Algemene Voorwaarden”) die van toepassing zijn op de overeenkomst tussen de bezoeker of klant (verder benoemd als “U”) en BOARDX bvba (verder benoemd als “We”) en die betrekking hebben op alle bestellingen, acties, leveringen, prestaties en aanbiedingen tussen deze 2 partijen in het kader van deze webshop. Door een van de producten van BOARDX te bestellen via het online platform, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Op het moment dat u een bestelling doorgeeft op de webshop van BOARDX, bevestigd u dat u kennis genomen heeft van deze algemene voorwaarden, en hiermee akkoord gaat.

Indien u vragen of opmerkingen heeft, gelieve dan contact met ons op te nemen op het volgende e-mailadres: info@boardx.be of ons telefonisch te bereiken op het nummer +32 (0) 16 41 39 36. 

BOARDX garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde producteigenschappen en productfoto. Bepaalde producteigenschappen, zoals kleur, grootte, en andere, kunnen bij de levering verschillen van de productfoto’s, zoals weergegeven op de website. Meestal wordt dit meegedeeld in de productbeschrijving, maar indien je niet tevreden bent, neem dan contact op met onze klantendienst.

U heeft bij Wet het verzakingsrecht, waardoor u binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder enig motief ons kan meedelen dat u afziet van de aankoop, zonder gevolgtrekking (boetes of reden). Deze termijn begint vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Deze Algemene Voorwaarden alsook elke vorm van informatie op de website zijn het intellectuele eigendom van BOARDX en vallen onder het auteursrecht. Het is niet toegelaten om goederen, productfoto’s en/of tekst vanop de website te gebruiken voor commerciële doeleinden, tenzij hiervoor toestemming is gegeven. Elke inbreuk hierop kan aanleiding geven tot juridische stappen.

 1. Levering en Verzendkosten

Standaardlevering met MONDIAL RELAY: €4,95 - €10 - 3 tot 5 werkdagen*.

 *We doen ons uiterste best om de producten te leveren op het door u opgegeven leveringsadres bij uw bestelling, en dit binnen de door ons aangegeven levertermijn. De standaard levering neemt 3 tot 5 werkdagen in beslag (zaterdag, zondag en feestdagen niet meegerekend), beginnend op de dag wanneer u uw bestelling hebt doorgegeven én op het moment dat wij uw betaling hebben ontvangen, tenzij anders wordt aangegeven. Indien u dus kiest voor een betaling via bankoverschrijving,  sturen we uw betaling pas op van het moment we uw betaling hebben ontvangen.

Indien uw bestelling niet tijdig geleverd kan worden, brengen we u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. We zijn echter niet aansprakelijk voor verlies, aansprakelijkheid, schade, onkosten of uitgaven die voorkomen uit een laattijdige levering, voor zover wettelijk toegestaan. BOARDX is ook niet verantwoordelijkheid voor bestellingen die verloren raken door derden, onvoorziene omstandigheden of overmacht.

Al onze producten worden verstuurd met MONDIAL RELAY. Bij de aflevering kan u gevraagd worden om een ontvangstbewijs te ondertekenen. Bij ondertekening van dit bewijs bevestigt u dat u de bestelling volledig hebt gecontroleerd op schade. Als een bestelling niet kan worden geleverd omwille van een door u foutief opgegeven adres of afwezigheid op het moment van de levering, neemt MONDIAL RELAY verder contact met u op. Het kan ook zijn dat MONDIAL RELAY uw bestelling bij de buren levert, tenzij anders opgegeven in uw adresgegevens.

Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven termijn, wordt een onderzoek gestart bij MONDIAL RELAY. Dit kan meerdere dagen in beslag nemen en er kan pas overgegaan worden tot terugbetaling of vervangingsverzending na afloop van dit onderzoek.

De Verzendkosten liggen standaard vast op €4,95 voor België, Nederland en Luxemburg. Levering naar andere landen kan soms hogere Verzendkosten met zich meebrengen. In deze gevallen neemt BOARDX contact met u op om tot een akkoord te komen.  Wij behouden het recht om het bedrag van de verzendkosten op elk moment te wijzigen, maar brengen u hiervan steeds op de hoogte.

 1. Prijzen

Alle prijzen worden uitgedrukt in euro’s en zijn inclusief 21% BTW. De verzendkosten worden niet inbegrepen in de prijzen van de producten en worden duidelijk met u gecommuniceerd.

 1. Betaling

U kan kiezen uit de volgende betalingsmogelijkheden: Visa, Mastercard, iDeal, Bancontact/Mistercash en American Express. De betalingen verlopen via Mollie en zijn dus beveiligd met een SSL encryptie zodat de online betaling veilig wordt doorgegeven. Als de betaling niet onmiddellijk is ontvangen, legt BOARDX een betalingstermijn in van 14 dagen na het ontvangen van de bestelling. Indien we de betaling na 2 aanmaningen nog steeds niet ontvangen hebben, wordt jouw bestelling automatisch geannuleerd.

Uw bestelling zal pas verstuurd worden van zodra BOARDX het volledig te betalen bedrag ontvangen heeft.

BOARDX is in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele kredietkaartfraude of identiteitsdiefstal van de desbetreffende kaarthouder.

 1. Herroeping

Bij de aankoop van de producten heeft u de mogelijkheid om de overeenkomst zonder enige reden te ontbinden. Voorwaarde hierbij is wel dat u ons hiervan binnen de 14 dagen na levering van het product schriftelijk of via e-mail op de hoogte brengt. Tijdens deze periode bent u verplicht om de producten én de verpakking op een gepaste en zorgvuldige wijze te bewaren. Het product dient te worden teruggestuurd naar BOARDX (Adres: Blijde Inkomststraat 103 3000 Leuven) in de originele staat en op uw eigen risico. U bent in dit geval verantwoordelijk voor de terugzending van de producten, en dus ook voor de verzendkosten van de retour.

Nadat u ons op de hoogte hebt gebracht om gebruik te maken van het verzakingsrecht, dient u de producten binnen de 14 dagen terug te sturen. 

Indien een bestelling is ontvangen met een cadeaucheque of kortingsbonnen, behouden wij het recht om de verschuldigde bedragen niet terug te betalen, maar te kiezen voor een creditering met het bedrag van uw bestelling. Als door middel van een terugzending de minimumwaarde van een cadeaucheque of kortingsbon niet meer behaald wordt, wordt het bedrag van deze bon ook niet terugbetaald.

Het herroepingsrecht geldt niet voor overeenkomsten:

- Indien het geleverde product op wens is gemaakt van de klant, of als het aangepast werd aan de persoonlijke behoeftes van de klant.

- Indien het gaat over audio- en video opnamen en/of computersoftware waarvan u de verzegeling heeft verbroken.

- Wanneer het geleverde product een tijdschrift of magazine is.

 1. Garantie en Klachtenregeling

BOARDX staat garant dat de producten voldoen aan de overeenkomst, zoals vermeld op de website in de producteigenschappen of de productafbeelding.

Indien dit toch niet het geval is, en de producten toch een defect vertonen, gelieve ons hiervan dan binnen de 30 dagen na ontvangst van de bestelling op de hoogte te brengen. De eventuele vergoeding hiervan kan nooit meer bedragen dan werd gefactureerd aan u. Normale slijtage of (on)opzettelijke veranderingen aan het product vallen buiten de garantie.

U kan op elk moment contact opnemen met onze klantendienst zoals die bovenaan in onze Algemene Voorwaarden zijn aangegeven. We doen ons uiterste best om uw klacht of vraag zo snel mogelijk te behandelen. Gelieve ons dan ook zo veel mogelijk informatie door te geven om jouw klacht zo snel mogelijk te behandelen. Dit is minimaal het bestelnummer en uw volledige naam, maar kan zich ook uitbreiden tot foto’s van het product of een gedetailleerde beschrijving.

 1. Overmacht

BOARDX kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van de overeenkomst ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak of omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen: ziekte van personeel, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van BOARDX, stakingen, overheidsmaatregelen, storingen van het internet, elektriciteit of programma’s, vertragingen bij onze toeleveranciers.

 1. Aansprakelijkheid

Deze module heeft voorrang op alle andere bepalingen en zet onze volledige Aansprakelijkheid uiteen. BOARDX is aansprakelijk volgens de wettelijke verplichtingen voor gebreken, defecten of verliezen, die veroorzaakt werden door nalatigheid. Niets in deze Algemene Voorwaarden vormt een uitsluiting of beperking van onze aansprakelijkheid voor fraude, overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door schending van onze verplichtingen of enige andere aansprakelijkheid die niet uitgesloten of beperkt kan worden door de van toepassing zijnde wet of uw wettelijke rechten als klant.

 1. Gegevensbescherming

Indien u een bestelling plaatst op de website van BOARDX, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van BOARDX. De door u opgegeven contactinformatie is noodzakelijk om uw bestelling te kunnen verwerken en te voltooien. Het doorgeven van onjuiste of valse identiteitsgegevens wordt beschouwd als een inbreuk op deze Algemene Voorwaarden. Jouw gegevens zijn beschermd en worden niet doorgegeven aan derden. Bekijk onze Privacy Disclaimer voor meer informatie hierover.

BOARDX biedt u ook de mogelijkheid om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief, waarna u in onze mailinglijst terecht komt. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 1. Toepasbaar Recht

Al onze overeenkomsten en aanbiedingen zijn onderworpen aan het Belgische recht. Elk geschil dat verband houdt met of voortvloeit uit de aanbiedingen of overeenkomsten, gesloten met BOARDX, vallen onder de bevoegdheid van de territoriale rechter, tenzij dit in conflict is met de internationale regelgeving inzake de consumentenbescherming.